EuroProduct

Najčešće greške u pakovanju

Kada pakujemo proizvode i artikle, najvažnije je da bezbedno stignu na odredište. Bez obzira da li pakujete krhke, lomljive predmete ili ne, svaki kupac računa na to da ćete maksimalno obezbediti proizvod. Sve firme koje imaju ovaj način poslovanja znaju da neadekvatna pakovanja oteraju kupce. U svakom poslu postoje tzv.cake pa je tako i kod pakovanja. Niko ne želi da predmet koji je naručen stigne na odredište sa oštećenjem. To je frustrirajuće i za onog ko šalje i ko prima paket. Pre nego što paket pošaljete uvek se uverite da nema grešaka, kako bi vaši kupci ili klijenti bili zadovoljni. Srećni i zadovoljni kupci povećavaju vaš profit. Ako vam je potrebna pomoć pri izboru najboljih rešenja za pakovanje vaših proizvoda, slobodno nas kontaktirajte.

Obavezno  je da  pošiljku zapakujete  tako da se maksimalno zaštiti njen sadržaj. Takođe, imajte u vidu da je pošiljalac  odgovoran za adekvatno pakovanje pošiljke. Za štetu koja je prouzrokovana sadržinom ili neodgovarajućim pakovanjem uvek je odgovoran je pošiljalac.

Pod pakovanjem se podrazumeva  stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu radi sprečavanja oštećenja ili umanjenja njenog sadržaja, od trenutka prijema do uručenja.

Uvek imajte u vidu da je svaka isporuka paketa indirektno kontakt sa klijentom, odnosno kupcem.

Postoje 3 najčešće greške koje kompanije prave kad su u pitanju pakovanja.

1. Zanemarivanje obrnute logistike odnosno procesa ponovnog preuzimanja vraćene robe

Naravno da se proizvod ponekad mora vratiti. Elektronska trgovina dovela je do toga da očekivanja potrošača znatno porastu. Svi očekuju brzu, besplatnu isporuku sa adekvatnim pakovanjem. Čak 94% potrošača koji vraćaju proizvod, odluče se da proizvod vrate u originalnom pakovanju. Svako vraćanje robe i u slučaju da  paket ima povratnu etiketu je još jedno iskustvo sa klijentom.Kada se proizvod vrati, proizvođač ili preduzeće preduzimaju dalje korake, kako bi se proizvodu što pre  produžio životni ciklus. Dakle ceo ovaj proces planiranja i upravljanja obrnutim protokom robe, naziva se obrnuta logistika.

2. Preveliko pakovanje

Potrošači često budu frustrirani kad u pakovanju vide gomilu zaštitnog kartona, puc puc folije i sl. Čak 77% potrošača smatra da je najvažnije da kod pakovanja i svi zaštitni materijali budu ekološki podobni. Ekološka ambalaža, poznata je i kao održiva ambalaža. Taj pojam odnosi se i na ambalažne materijale koji se koriste za uštedu resursa materijala za pakovanje, smanjuju ambalažni otpad i mogu se ponovo upotrebiti i reciklirati.

Danas sve više postoji potreba da se smanji upotreba prekomernog pakovanja naročito iz ekoloških razloga. Svima nam je potrebna veća ekološka svest.

Preveliko pakovanje često povećava maloprodajnu cenu proizvoda. Odgovornost je na proizvođačima da smanje višak troškova na obostrano zadovoljstvo. Vaši proizvodi će definitivno ostaviti bolji utisak kada stignu u sigurnom, efikasnom pakovanju bez prekomerne puc puc folije ili drugih materijala koji mogu delovati kao prekomerni otpad.

3. Neadekvatna zaštita pakovanja

Morate imati kutiju odgovarajuće veličine, dakle da ona bude nešto veća od robe koju šaljete. Tako ćete imati mesta za zaštitni materijal za pakovanje. U kutiji ne bi trebalo biti praznina jer to može prouzrokovati da se sadržaj pošiljke ošteti. Pravilno zatvorite kutiju i koristite metodu x lepljenja.Uverite se da su sve površine na kutiji ravne. Zaštita je potrebna i nelomljivim predmetima i stvarima.

Kupci će uvek računati da su proizvodi koje su naručili adekvatno spakovani. Zadovoljna mušterija će povećati vaš profit. Zadržite kupce tako što ćete izbeći greške u pakovanju proizvoda.

#svezapakovanje #pakovanje #greske #greskeupakovanju

Оставите одговор