Politika privatnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv,
neposredno ili posredno, posebno na osnovu imena, identifikacionog broja, podataka o lokaciji,
identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog
fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
Da bi se realizovala prodaja preko interneta, odnosno online shop, neophodno je da prikupljamo i
obrađujemo veliki broj podataka koji ulaze u korpus podataka o ličnosti.
Ukoliko Vas zanima na koji način obrađujemo Vaše podatke u okviru naše kompanije, kreiranje
baze podataka korisnika i slično, molimo da se informišete daljim čitanjem ovog teksta.

 

1. Na koji način prikupljamo ili dobijamo Vaše lične podatke?
Prikupljamo Vaše lične podatke kada je to relevantno za potrebe Vas kao potrošača, ili za naše
poslovanje (npr. kada naručujete i/ili kupujete robu od nas, kada se registrujete za slanje newsletter-
a, viber poruka, SMS-ova, kada nas kontaktirate, kada popunjavate ankete ili nam date povratne
informacije, itd.).
Informacije uglavnom dobijamo direktno od Vas, kada naručite određene proizvode, popunite
određeni formular.
Dalje u tekstu ćemo Vam objasniti svrhu obrade podataka.
Vaše lične podatke ćemo koristiti u marketinške svrhe, samo ako na to pristanete.
Sve vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive, i čuvaju se na adekvatan način. Više
informacija u daljem tekstu.

 

2. Koje podatke prikupljamo od Vas
Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke kao i one koji su potrebni za poslovanje i
informisanje korisnika u cilju pružanja kvalitetne usluge.
Kupac preko internet prodavnice možete biti isključivo kao registrovani korisnik, u kom slučaju
moramo da prikupimo sledeće podatke: ime i prezime, adresa, E-mail adresa i kontakt telefon.
Za pravna lica prikupljamo podatke o punom nazivu, PIB-u, matičnom broju, adresi sedišta pravnog
lica, ime i prezime kontakt osobe ispred pravnog lica, E-mail kompanije i odgovornog lica, kao i
podatak o adresi isporuke, ukoliko se ona razlikuje od adrese sedišta kompanije.
Osim ovih, identifikacionih podataka, odnosno podataka o ličnosti, prikupljamo i podatke o
prijavljivanju na sajt i ponašanju korisnika (cookies – kolačići)

 

3. Slučajevi u kojima se vrši prikupljanje i obrada podataka o ličnosti
Korisnici sajta ustupaju svoje podatke o ličnosti unošenjem istih u kontakt formu koja je dostupna
na sajtu, prilikom online kupovine, kao i prilikom korišćenja, odnosno pregleda sajta posredstvom
Cookies (kolačića).
Podaci o ličnosti korisnika obrađuju se isključivo uz njihov izričito dat pristanak, u skladu sa
članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS”, br. 87 od 13.11.2018.). Zahtev za
davanje pristanka predstavljen je na način kojim se izdvaja od drugih pitanja, u razumljivom i lako
dostupnom obliku, kao i uz upotrebu jasnih i jednostavnih reči, u skladu sa Zakonom.

3.1. Online kupovina
Kupovina proizvoda online je, po odredbi člana 5. stav 1. tačka 8. Zakona o Zaštiti potrošača (“Sl.
glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) vrsta ugovora na daljinu koji se
zaključuje između nas, kao prodavca i Vas, kao kupca/potrošača na daljinu, bez istovremenog
fizičkog prisustva ugovarača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na
daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja.
Podaci koje prikupljamo su nam neophodni kod zaključenja ugovora na daljinu, kreiranja
porudžbine, realizacije, naplate, prijema i rešavanja reklamacija.
U procesu kupovine online potrebno je da unesete svoje podatke u predviđena polja.
Pregledanje internet prodavnice možete izvršiti bez registracije, ali za kupovinu je neophodno da
budete registrovani korisnik. Prilikom registracije sami birate Vaše korisničko ime (username) i
lozinku (password), koje ćete koristiti za logovanje na našem sajtu i za svaku sledeću kupovinu.
Registrovani korisnici snose odgovornost za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinke, kao i
za sve aktivnosti na našem sajtu koje se dešavaju na Vašem nalogu i sa Vašom lozinkom.
3.2. Politika kolačića – cookies
Koristimo kolačiće da bismo obezbedili da naša internet stranica – sajt funkcioniše, kao i da bismo
unapredili naše usluge i poboljšali Vaše iskustvo pregledanja sajta. Kolačići su tekstualne datoteke
postavljene u računar lica koje je posetilo sajt u svrhu prikupljanja standardnih informacija u vezi sa
prijavljivanjem na sajt i ponašanja tog lica tokom boravka na sajtu, a koje mogu biti poslate internet
pretraživaču koje to lice koristi. Kolačići ne nanose štetu vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance
ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa
uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa Vašim identitetom.
Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite Vaš pretraživač
tako da se na Vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se
kreira novi kolačić.
Pregledanje internet prodavnice nije uslovljeno davanjem saglasnosti na upotrebu kolačića, s tim što
njihovo potpuno onemogućavanje može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše
internet stranice.

3.3. Podaci koji se prikupljaju prilikom posete internet stranice automatski
Prilikom posete naše internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i
bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice:
– IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu,
– datum i vreme pristupa,
– ime i URL preuzete datoteke,
– internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL),
– pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i
ime vašeg provajdera.
Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe:
– obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze,
– obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije,

– procena bezbednosti i stabilnosti sistema.

Ukoliko ste u Vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima Vašeg uređaja
prihvatili tzv. geolokaciju, odnosno dali svoj pristanak, ovu funkciju koristimo kako bismo vam
ponudili individualne usluge na osnovu Vaše trenutne lokacije (na primer, lokaciju najbliže
prodavnice). Podatke o lokaciji obrađujemo isključivo u navedenu svrhu.
Pravni osnov za obradu IP adrese je legitimni interes, koji proizlazi iz gore navede svrhe obrade
podataka, budući da je to tehnički uslov za funcionisanje sajta. Ove podatke ne prenosimo trećim
licima. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu.
Nakon što napustite našu internet stranicu, podaci o geolokaciji se brišu.
3.4. Otvaranje korisničkog naloga na sajtu/aplikaciji

Ako kupovinu realizujete preko internet prodavnice, odredjena količina podataka nam je neophodna
da bismo kupoprodaju realizovali. Podaci o registrovanim korisnicima ostaju pohranjeni u našem
sistemu, a pristupate im upotrebom svog korisničkog imena i lozinke (koje ste sami odabrali). Ovi
podaci nijednog trenutka nisu i neće biti javno dostupni.

3.5. Kontaktiranje sa nama – različite vrste upita (kontakt e mailom, telefonom, putem
društvenih mreža)

U zavisnosti od načina na koji ste stupili u kontakt sa nama kao i vrste upita, ti podaci mogu
obuhvatiti ime, prezime, broj telefona, adresu e-pošte, ostale informacije o vama koje ste razmenili
sa nama, a koje su u vezi sa Vašim upitom.
Podatke prikupljene na ovaj način možemo obrađivati u svrhe pružanja odgovora na Vaše upite, za
potrebe prikupljanja statističkih podataka i profilisanje, kako bi unapredili naše poslovanje. Za
potrebe statistike i profilisanja biće izvršena anonimizacija, tako da dobijeni podatak ne može biti
doveden u vezu sa konkretnim licem .

3.6. Marketinške svrhe – prijava za dobijanje obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama –
Newsletter, Viber, Sms poruke

Na našem sajtu, kao i prilikom registracije, ponudićemo Vam uslugu slanja obaveštenja o aktuelnim
ponudama i promocijama na mail, viber ili SMS i tom prilikom treba da ostavite sledeće podatke:
ime i prezime, broj telefona – ako je u pitanju viber ili sms, adresu e-pošte ako je u pitanju
newsletter-a na mail, i opciono godinu rođenja i pol.
Ako ste pristali da primate naša obaveštenja, koristimo Vašu e-mail/broj telefona i eventualno Vaše
ime, oznaku g-din ili g-đa ukoliko to odaberete, za slanje informacija o novim, postojećim ili
unapređenim uslugama, promocijama, nagradnim igrama / konkursima, novostima i ponudama. Ove
podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu slanja obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama.
Uz Vašu saglasnost, beležimo Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice, mobilnih
aplikacija i newslettera. Ocena ponašanja korisnika podrazumeva pre svega podatke o odeljcima na
kojima se zadržavate i na linkove, koje tamo koristite. Na taj način kreiramo personalizovane
korisničke profile sa Vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o vašoj e-mail adresi kako bismo

omogućili kreiranje reklamne ponude u obliku newslettera, on-site reklame i štampanog materijala,
prilagođene vašem ličnom interesovanju i time poboljšamo našu ponudu.
Vašu saglasnost za prijem obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama ili kreiranje
personalizovanih korisničkih profila možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv
pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. To
možete učiniti tako što ćete se npr. na našoj internet stranici odjaviti sa liste za prijem
obaveštenja. Link za odjavu možete naći na kraju svakog newslettera. Ukoliko opozovete
pristanak, obrisaćemo vaše podatke.
Obaveštavamo vas da u slučaju da za slanje newslettera/viber/sms angažujemo eksterne partnere i iz
tog razloga im dostavimo Vaše lične podatke to će biti učinjeno u skladu sa članom 45. Zakona o
zaštiti podataka o ličnosti. Podaci će se čuvati dokle god ste Vi saglasni.
 
3.7. Google analitika
Za potrebe prilagođavanja dizajna i stalnog poboljšavanja naših internet stranica, koristimo
takozvani Google Analytics – uslugu za veb analitiku koju pruža Google Inc. ("Google"). U tom
kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu
sledeće informacije o vašem korišćenju ove internet stranice:
– tip/verzija pretraživača,
– operativni sistem koji se koristi,
– referrer URL (prethodno posećena stranica),
– hostname računara sa kog se pristupa (IP adresa),
– vreme upita servera
Podaci se koriste za evaluaciju korišćenja naše internet stranice, za sastavljanje izveštaja o
aktivnostima na stranici i za pružanje drugih usluga vezanih za korišćenje stranica i korišćenje
interneta. Podaci se obrađuju u svrhu istraživanja tržišta i prilagođavanja ovih internet stranica. IP
adrese su anonimizovane, tako da  nije moguće utvrditi identitet (takozvani IP maskiranje). Ni
pod kojim uslovima Vaša IP adresa neće biti povezana sa drugim podacima Google-a

Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici  Google
Analytics
3.8. Društvene mreže

Podatke na društvenim mrežama velikim delom obrađuje sam operater, i na taj deo imamo
ograničen uticaj.
Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o
mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka:
 Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Prikupljene na društvenim mrežama obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim
promocijama i ponudama, a u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.
Podake prikupljene na društvenim mrežama na osnovu pristanka- komentare, video snimke, slike,
lajkove, itd. objavljuje operater. Mi ih ne delimo sa trećim licima i zadržavamo pravo brisanja

nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitni sadržaj i podatke koji predstavljaju krivično
delo.
Sa operaterom društvene mreže delom postoji odnos u skladu sa čl. 45. Zakona (zajednička
odgovornost):
Za metode web praćenja koje operater platforme društvene mreže omogućava, operater i mi smo
zajednički odgovorni. Web praćenje (webtracking) može pritom da usledi i nezavisno od toga da li
ste na platformu društvene mreže prijavljeni ili registrovani. Kao što smo već napomenuli, nažalost
 samo ograničeno možemo da utičemo na metode web praćenja operatera, na primer ne možemo da
ih isključimo.
Pravni osnov za metode web praćenja je legitiman interes, koji se sastoji u tome da se platforma
društvene mreže i konkretna fan stranica (fan-page) optimizuju.

 

4. Rok čuvanja podataka o ličnosti
Podaci o ličnosti neće biti zadržani duže nego što je to neophodno za ostvarenje svrhe za koju su
obrađivani. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan Zakonom, rukovalac će zadržati
podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, podaci će biti trajno obrisani.
Podaci o realizovanim kupovinama i kupcima čuvaju se koliko je to predviđeno poreskim propisima
i propisima koji regulišu ugovor o prodaji.
Registrovani korisnici imaju mogućnost da prate istoriju podataka o porudžbinama preko naše
internet prodavnice, odnosno preko svog korisničkog naloga i lozinke u svakom trenutku imaju
uvid u svoje već realizovane kupovine. Na Vaše zahtev, ovi podaci se mogu obrisati.

 

5. Ko ima pristup Vašim podacima?

Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni
sektori kojima su isti neophodni za ispunjenje ugovornih ili zakonskih obaveza ili u svrhu
ispunjenja legitimnih interesa. U okviru ugovornog odnosa, angažujemo i druge pružaoce usluga,
koji mogu da dobiju pristup vašim ličnim podacima. Pridržavanje propisa o zaštiti podataka o
ličnosti se u ovim slučajevima obezbeđuje ugovorom.
Podaci o ličnosti obrađuju se u Republici Srbiji.

 

6. Da li ste u obavezi da nam dostavite Vaše podatke?

U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite one lične podatke, koji su
neophodni za započinjanje, sprovođenje i okončavanje ugovornog odnosa i za ispunjenje obaveza
koje su povezane sa tim, kao i za čije prikupljanje imamo zakonsku obavezu ili imamo pravo na
osnovu legitimnih interesa. Bez tih podataka, po pravilu nećemo biti u mogućnosti da započnemo
poslovni odnos sa vama.

 

7. Koja prava imate kao lice na koje se podaci odnose?
 pravo na informisanje – zaposleni i druga lica na koja se podaci odnose imaju pravo da budu
informisani o svojim pravima, obavezama i o pitanjima koja se odnose na obradu njihovih
podataka o ličnosti, u smislu odredbi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, čak i pre nego što
počne obrada tih podataka
 pravo na pristup – da Vam omogućimo pristup Vašim ličnim podacima, da odgovorimo za
koje svrhe se koriste podaci koji se tiču Vas, kao i da pristupite takvim ličnim podacima, da
znate svrhu obrade, kategorije Vaših ličnih podataka koje čuvamo, treće, strane ili kategorije
trećih strana sa kojima se vaši lični podaci dele, period tokom kog zadržavamo podatke.
 Pravo na ispravku i dopunu – da zahtevate ispravku netačnih, pogrešno unetih i/ili zastarelih
podataka;
 pravo na brisanje i povlačenje pristanka za obradu – da zatražite brisanje Vaših ličnih
podataka ukoliko se obrada zasniva na Vašem pristanku. Pristanak možete opozvati u
svakom trenutku, tako što ćete se odjaviti na način koji smo predvideli (slanjem poruke na
određeni broj ili preko određenog linka) kao i slanjem poruke na mail adresu naše
kompanije. Ukoliko je osnov prikupljanja Vaših podataka zakon ili legitimni interes, ne
možemo udovoljiti Vašem zahtevu za brisanjem podataka;
 pravo na ograničenje obrade – da ograničite obradu Vaših podataka ukoliko smatrate da je
obrada nezakonita, ako ste istakli prigovor ili ako smatrate da nam više nisu potrebni Vaši
podaci;
 pravo na prigovor – da podnesete prigovor na način na koji obrađujemo Vaše podatke, čak i
u slučajevima kada nije sporno da podatke obrađujemo u skladu sa Zakonom;
 da uputite pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

 

8. Postupanje u slučaju povrede podataka o ličnosti

U slučaju povrede podataka o ličnosti, dužni smo da o povredi podataka o ličnosti koja može da
proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica obavestimo Poverenika bez nepotrebnog odlaganja,
ili, ako je to moguće, u roku od 72 časa od saznanja za povredu.
Ako rukovalac ne postupi u roku od 72 časa od saznanja za povredu, dužan je da obrazloži razloge
zbog kojih nije postupio u tom roku.
Obrađivač je dužan da, posle saznanja za povredu podataka o ličnosti, bez nepotrebnog odlaganja
obavesti rukovaoca o toj povredi.
Obaveštenje iz stava 1. ovog člana mora da sadrži najmanje sledeće informacije:
1) opis prirode povrede podataka o ličnosti, uključujući vrste podataka i približan broj lica na koja
se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena;
2) ime i kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti ili informacije o drugom načinu na koji
se mogu dobiti podaci o povredi;
3) opis mogućih posledica povrede;
4) opis mera koje je rukovalac preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom,
uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.
Ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica,
rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose.

9. Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

Ova Politika stupa na snagu dana 26.10.2020.godine.

Politika privatnosti će biti predmet redovnih revizija, a svaku ažuriranu verziju ćemo postaviti na
ovu internet stranicu.